foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+36 (34) 358-788
keronkorm@t-online.hu
Elérhetőség:

Kerékteleki Község

Önkormányzata

Ipari tevékenység

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységről, valamint telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 28.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó ipari és szolgáltató tevékenység a rendeletben foglaltak szerint kezdhető meg, illetve folytatható.

Bejelentés köteles tevékenységek – a rendelet 1. mellékletében meghatározottak – esetében az arra vonatkozó bejelentés nyomtatványt kell kitölteni, és célszerű a vállalkozói igazolvány, cégkivonat, a tevékenység céljára használt helyiség/építmény alaprajzának másolatát mellékelni.

- A bejelentés illetékmentes.

Telephely bejelentés nyomtatvány >>>

Telepengedély köteles tevékenységek – a rendelet 2. mellékletében meghatározottak – esetében az arra vonatkozó kérelem nyomtatványt kell kitölteni, és célszerű a vállalkozói igazolvány, cégkivonat, a tevékenység céljára használt helyiség/építmény alaprajzának másolatát mellékelni. Kötelezően csatolandó a nem kérelmező tulajdonában álló telep esetében a használati jogosultságot igazoló okirat, illetve haszonélvező esetében a haszonélvező, közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat.

A kérelem esetén nem illetéket, hanem csekken/átutalással igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetni melynek összege: 5.000-Ft (ötezer forint), valamint az eljárásban résztvevő szakhatóságok igazgatási szolgáltatási díjait (pl. katasztrófavédelmi, környezetvédelmi hatóság, stb.) is meg kell fizetni csekken vagy átutalással. A díjakról, illetve a számlaszámokról az érintett szakhatóságok adnak tájékoztatást. Az engedélyezési eljárás során kötelezően helyszíni szemlét kell tartani.

Telephely engedély kérelem >>>

 

Engedélyező, nyilvántartó hatóság:

A telepet - telepengedély-köteles tevékenység esetében a telepengedély megadásával egyidejűleg, bejelentés-köteles tevékenység esetében a jogszabályban meghatározott feltétel fennállásának vizsgálatát követően – a jegyző haladéktalanul nyilvántartásba veszi

A nyilvántartást a hivatal honlapján az előírt adatokkal közzé kell tenni.

Amennyiben a kiadott engedélyben, igazolásban szereplő adatok megváltoznak, azt haladéktalanul be kell jelenteni a jegyzőhöz. A tevékenység megszüntetésekor – szintén haladéktalanul - az engedély, igazolás leadásával együtt e tényt kell bejelenteni.

Nyitvatartási idő bejelentés >>>

Telephely bezárás nyomtatvány >>>

A telephely-engedélyezéssel, bejelentéssel kapcsolatos jogszabályok:

  • 57/2013. (II. 28.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységről, valamint telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól.
  • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
  • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
  • 35/1999. (X.13.) BM rendelet a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjáról


Copyright © 2022 Kerékteleki Önkormányzat Rights Reserved.