foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+36 (34) 358-788
keronkorm@t-online.hu
Elérhetőség:

Kerékteleki Község

Önkormányzata

Adózással kapcsolatos segédletek:

Az önkormányzati adóhatóság a helyi adók (építményadó, magánszemélyek kommunális adója, iparűzési adó, települési adó), valamint a 2020. december 31. előtti időszak vonatkozásában a gépjárműadó tekintetében biztosítja az adóztatás feltételeit.

Feladatkörében nyilvántartja az adózókat, vezeti azok adószámláit, megállapítja és beszedi az adót, ellenőrzi az adókötelezettség teljesítését.

Az önkormányzati adóhatóság körébe tartozik még az adók módjára behajtandó köztartozások kezelése (idegen helyről kimutatott tartozások, bírságok behajtása), további hatósági bizonyítvány (adóigazolás) kiadás, adó- és értékbizonyítvány kiállítása.

Az adóhatóság február hónapban egyenlegértesítő kiküldésével tájékoztatja az adózókat az év első napján fennálló állapot szerint keletkezett adókötelezettségekről, a fizetendő adó összegéről, fizetési határidejéről. Továbbá tájékoztatja a helyi iparűzési adó fizetésére kötelezetteket az első félévi adóelőleg összegéről. Augusztus hónapban ismét egyenlegértesítő kiküldésére kerül sor.

Az értesítő adószámlánként összesítetten tartalmazza a folyószámlán könyvelt előírásokat, befizetéseket, valamint esedékes tartozás esetén a felszámított pótlék összegét. Az értesítőn feltüntetésre kerülnek a folyó évben adóztatás alá vont ingatlanok, az éves iparűzési adóbevallás adatai.

Amennyiben folyószámláján túlfizetést tartunk nyilván, a túlfizetés visszaigénylésével, átvezetésével kapcsolatos eljárással kapcsolatos tájékoztatót az egyes adóhatósági feladatoknál találja.

Az önkormányzat helyi adó számlaszámai:

Építményadó                                                 62900050-11580276

Magánszemélyek kommunális adója            62900050-11580300

Helyi iparűzési adó                                        62900050-11580135

Gépjárműadó                                                62900050-11580180

Késedelmi pótlék                                          62900050-11580393

Idegen bevételek                                          62900050-11580207

Talajterhelési díj                                            62900050-11580245

Államigazgatási illeték                                  62900050-11580410

Bírság és végrehajtási költség                     62900050-11580379

Települési adó                                              50430127-10002814

Befizetési csekket az önkormányzatnál lehet kérni.

Amennyiben adófizetési kötelezettségét utalással teljesíti, a könnyebb beazonosíthatóság érdekében az utalás közlemény rovatába az adózói azonosítót szíveskedjen feltüntetni! Az azonosító határozaton, egyenlegértesítőn minden kiemelve feltüntetésre kerül.

 

ELEKTRONIKUS FIZETÉSI LEHETŐSÉGEK

Tájékoztató

Segédlet

Kerékteleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 8/2015. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete tartalmazza a bevezetett helyi adók szabályait.

Kerékteleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési adóról szóló 14/2019. (XI.29.) számú önkormányzati rendelete tartalmazza a települési adó szabályait.

Az adóügyi feladatok ellátásakor elsőfokú hatósági jogkörben a település jegyzője jár el.

Az adóhatóság hatáskörébe tartozó feladatokkal kapcsolatban az alábbiakban kaphat részletes tájékoztatást:

 

ÉPÍTMÉNYADÓ

Ügyleírás >>

 

MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA

Ügyleírás >>

Letölthető nyomtatványok:

Adatbejelentés a magánszemélyek kommunális adójáról (kitöltési útmutatóval)

Megállapodás a helyi adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról (kitöltési útmutatóval)

 

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ

Ügyleírás >>

Letölthető nyomtatványok:

Bevallás a helyi iparűzési adóról – 2020. évben kezdődő adóévről

Kitöltési útmutató a 2020. évben kezdődő adóévi iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 2021. évben kezdődő adóévi iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz

Bejelentkezés a helyi iparűzési adó hatálya alá, változás-bejelentés

 

GÉPJÁRMŰADÓ

Ügyleírás >>

Letölthető nyomtatványok:

GJADO „Adat- és változásbejelentés a gépjárműadó mentesség/kedvezmény/szünetelés igénybevételéhez” adatlap

GJADO adatlap kitöltési útmutató

 

TALAJTERHELÉSI DÍJ

Ügyleírás >>

Letölthető nyomtatványok:

Talajterhelési díj bevallás a 2020. évről

 

HELYI JÖVEDÉKI ADÓ

Ügyleírás >>

Letölthető nyomtatványok:

Bejelentés desztillálóberendezésről

NAV_J49 elnevezésű adatlap

 

ADÓIGAZOLÁS

Ügyleírás >>

Letölthető nyomtatványok:

Kérelem adóigazolás kiállítására

 

ADÓ- ÉS ÉRTÉKBIZONYÍTVÁNY

Ügyleírás >>

Letölthető nyomtatványok:

Kérelem adó- és értékbizonyítvány kiállítására

 

FIZETÉSI KEDVEZMÉNY – AUTOMATIKUS

Ügyleírás >>

Letölthető nyomtatványok:

Egyszerűsített részletfizetési kérelem

 

TÚLFIZETÉS VISSZAIGÉNYLÉSE, ÁTVEZETÉSE

Ügyleírás >>

Letölthető nyomtatványok:

Kérelem túlfizetés rendezésére

 

TELEPÜLÉSI ADÓ

Ügyleírás >>

Letölthető nyomtatványok:

Adatbejelentés a települési adóról

 

Az eljárásokkal kapcsolatos nyomtatványok a Polgármesteri Hivatalban is elérhetők.

Felhívjuk ügyfeleink/adózóink figyelmét, hogy az elektronikus ügyintézésről és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.) 9. § 1. aa pontja alapján a gazdálkodó szervezetek, 9. § 1. ac pontja alapján az önkormányzatok számára 2018.01.01. naptól kötelező az elektronikus ügyintézés.

 

Részletes tájékoztató a főoldalon az ÜGYINTÉZÉS SZABADON ikonra kattintva érhető el!!!


Copyright © 2022 Kerékteleki Önkormányzat Rights Reserved.