foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+36 (34) 358-788
keronkorm@t-online.hu
Elérhetőség:

Kerékteleki Község

Önkormányzata

ProjektismertetőEu.4.1.1

Kedvezményezett: Kerék Pálinka Manufaktúra Kft (2882 Kerékteleki külterület 050/4)

LEADER helyi felhívás: VP6-19.2.1.-8-3-17

                                         – Bakonyalja-Kisalföld Kapuja Vidékfejlesztési Egyesület -

                                           Gazdasági szereplők fejlesztéseinek támogatása

Projekt címe: Pálinkafőzde kapacitásnövelő fejlesztése

Támogatói okirat iratazonosítója: 1914345393

 

A helyi vállalkozás LEADER pályázati támogatás segítségével egy komplett technológiai sorú pálinkafőző berendezést szerzett be 2020-ban,

mely hasonló a már meglévő komplett főző berendezésünkhöz, csak ahhoz képest kisebb cefre tételek gazdaságos és minőségi főzésére is alkalmas.

Komplett technológiai sorú egylépcsős pálinkafőző berendezés beszerzése, mely az alábbi egységekből áll:

1./ HAGYÓ SPIRIT 150 VNM kisüzemi lepárló berendezés

2./ FRUITHAGYÓ CVM 600 energetikai modul

3./ MINTAHAGYÓ 1001 kézi mintavevő készülék

4./ WESZYCZKI szeszmérő gép állvánnyal

5./ Liverani Major gumilapátos cefreszivattyú

6./ 20 m NÁ 65-ös borászati tömlő

7./ Almadaráló – almatermésűek darálására

8./ Szintvezérlős puffertartály

9./ HAGYÓ-FILT kozmaolaj szűrő

10./ HAGYÓTANK 100 l-es

11./ 6 db HAGYÓ-300 l-es pálinkatároló tartály

12./ HOBBY 20x20 lapszűrőgép szivattyúval

13./ Egyfejes vákuumtöltő

14./ Félautomata címkéző gép

15./ Gőz- és kondenzvíz vezeték kiépítése

16./ Cefre betároló vezeték kiépítése

leader

Szakmai beszámolóEu.

Kedvezményezett: Kerékteleki Községi Önkormányzat (2882 Kerékteleki, Fő u. 21.)

LEADER helyi felhívás: VP6-19.2.1.-8-4-17 – Közösségi célú fejlesztések támogatása

Projekt címe: A kerékteleki Művelődési ház felújítása

Támogatói okirat iratazonosítója: 3014301903

 Projekt azonosítója: 1922653842

 A támogatás összege: 4 999 998,- Ft

 A támogatás mértéke: 95%

 Megvalósítás időszaka: 2020.04.01 - 2020.06.15.

 

A projekt szakmai megvalósítása:

Településünk a Kisbéri járás nyugati szélén, a Bársonyosi-dombvidék kistájon fekszik. Községünk területe 29,46 km2, népessége 673 fő, a népsűrűség 23 fő/km2. Jellemző az elöregedés és a természetes fogyás, amit a bevándorlás pozitív irányba befolyásol. Keréktelekit 1237-ben említik először az oklevelekben, Keregj alakban. A nevében szereplő „telek” valószínűleg az elpusztult, üres „telek”-ké vált helyre utal. 1453-ban Kerekes Pál tatai várkapitány kapja királyi adományként Hunyadi Mátyás királytól. Később a törökök martalékává vált. A 16-17. században a település lakatlanul állt, s a korabeli források csak 1739-ben említik újból. Újratelepülése a Rákóczi-szabadságharc utáni időkre tehető, mivel a 18.század végére már 640 lakosát jegyezték fel. Az 1945 előtti években határának nagyobbik részea Kisbéri ménesbirtokhoz tartozott. Keréktelekit 1950-ben csatolták Veszprém megyétől Komárom megyéhez. A település lakossága főként mezőgazdaságból él.

Nevezetességei:

- az 1746-ban barokk stílusban épült műemlék jellegű temetőkápolnáját, ma a település templomának használják

- Barokk oromfalú Rakovszky-kúria

- Hunkár-kastély

- Madarász-kúria

A rendszerváltás után önkormányzatunk nagy erőfeszítéseket tett az infrastrukturális elmaradottság felszámolása érdekében. Az alap infrastruktúrák nagy részének kiépítését követően, az elmúlt évtizedben a közösségi tereket is igyekeztünk megújítani AVOP, ill.ÚMVP támogatással (Művelődési ház, Natúrpark információs állomás). A faluban sok civil szerveződés (Keréktelekiért Közalapítvány, Kerékteleki Sportkör,Lovasegyesület, Dalkör, Horgászegyesület) tevékenykedik, számos rendezvényt szerveznek, melyhez folyamatosan igénylik a bel- és szabadtéri közösségi tereket, rendezvény helyszíneket. Önkormányzatunk is sokat tesz a helyi közösségi élet szervezése érdekében, számos települési rendezvényt tartunk, többek között a Falunapot, melyhez a 2011. évi LEADER Programban eredményesen pályáztunk (2012. évi Falunap Keréktelekin).

Jelen beruházás célja a falu fő utcáján található, meglévő Művelődési ház – mely a település irendezvények mellett a könyvtárnak is helyet biztosít – állagmegóvó felújítása, ezáltal:

- olyan fedett közösségi tér megőrzése, ahol a településen és környezetében élő polgárok, azok formális és informális csoportjai helyet és lehetőséget kapnak az aktív pihenésüket, fizikai és szellemi rekreációjukat, kreatív szabadidő eltöltésüket lehetővétevő közösségi tevékenységeik rendszeres vagy alkalmi gyakorlására,

- a közösségi élet javítása,

- a településkép fejlesztése,- a lakosság életminőségének javítása,

- a falu népességmegtartó képességének növelése.

Önkormányzatunk fő feladatának tekinti a helyi közösség megtartását és fejlesztését, ezért beruházásainkban is ezeket favorizáljuk.

A projektet megelőző állapot:

A művelődési ház épülete több mint tíz éve került utoljára felújításra, akkor új tetőfedésés homlokzati vékonyvakolat készült. A külső térelhatároló és teherhordó falak alatti bitumenes alátét szigetelés elöregedettezért kívül a lábazati vonal felett és belül a lábazat burkolat felett a falak vizesek, salétromosak. A falak utólagos vízszigetelése az állagmegóvás szempontjábólkiemelten fontos.

Jelen felújítás során:

• Az épületen belül a teherhordó falak oldalán a lábazat burkolat és vakolat leverésre került.

• A tervezett vízszigetelés vonalán a vakolat leverésre került.

• A jelölt vonalon utólagos injektált falszigetelés készült.

• A szigetelés alatt és felett vízzáró vakolat készült.

A beruházás a Gádor Építőipari Kft. végezte, a működtetésről önkormányzatunk gondoskodik.

Projektünket egy mérföldkő alatt valósítottunk meg.

A projekt eredményessége, hatékonysága:

A projekt tervezése és megvalósítása során a lehető legteljesebb mértékben érvényesült a költséghatékonyság elve, jelen építési projekt a magas műszaki tartalom megvalósítása melleta lehető legalacsonyabb költségszinten valósul meg, ezt többek között a Magyar Államkincstár által kiadott Építési Normagyűjteménnyel összeállított költségvetés is biztosítja.

Tájékoztatás, nyilvánosság biztosításával kapcsolatos kötelezettségek teljesítése:

A projektünkkel kapcsolatos tájékoztatást – a COVID-19 világjárvány miatti korlátozó intézkedések miatt – személyesen, rendezvényeinken nem tudtuk megtenni, helyette honlapunkon és facebook oldalunkon helyeztünk el információkat.

Kerékteleki, 2021. 02. 16.

György István

polgármester

 muvhaz3 muvhaz2 muvhaz1 1

E-Ügyintézés

Az elektronikus ügyintézésről és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 9. § 1. aa pontja alapján a gazdálkodó szervezetek, 9. § 1. ac pontja alapján az önkormányzatok számára 2018.01.01. naptól kötelező az elektronikus ügyintézés.

Kerékteleki Község Önkormányzata elektronikus ügyintézést biztosítási kötelezettségének a törvényi előírások alapján az ASP-vel fedett ügytípusok esetében az ASP rendszeren keresztül tesz eleget. Az ASP e-szolgáltatási felülete az ELÜGY, melyet az ügyfelek az E-önkormányzat Portál internetes oldalán érhetnek el.

 

Tovább az E-Önkormányzat Portálra

 

Az elektronikus ügyintézésről szóló általános tájékoztató itt érhető el, melyben röviden, képekkel illusztráltan megtalálható a portál minden funkciója.

Az elektronikus űrlap kitöltésével kezdeményezhető eljárások listája itt érhető el.

2019. évtől a gazdálkodó szervezeteknek adózási dokumentumaikat (egyenlegértesítők, határozatok) csak elektronikus úton kézbesítjük, valamint az önkormányzati adóhatósághoz elektronikusan kötelesek benyújtani - többek között - önadózásos adónemben a bejelentkezést, változás-bejelentést, adóbevallást, kivetéses adónemben az adatbejelentést, mindkét adózási nem esetén a jogorvoslati, adómérséklési, fizetési könnyítés iránti, túlfizetés rendezése iránti és adóigazolás kiállítására irányuló kérelmet.

Az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre kötelezettektől papír alapon nem áll módunkban ügyindító dokumentumot befogadni!

Az Önkormányzati Hivatali Portál magánszemélyek részére is elérhető!

Kérjük, hogy az elektronikusan érkező dokumentumaikat rendszeresen ellenőrizzék és időben gondoskodjanak a dokumentumok megfelelő átvételéről. (Ez azért is nagyon fontos, mert több érintett adózó esetében is előfordult, hogy az ügyfélkapun/cégkapun keresztül általunk küldött dokumentumokat nem vették át, így az kézbesítetlen maradt.)

Amennyiben a gazdálkodó szervezet az elektronikus ügyintézés igénybevételéhez szükséges ügyfélkapu/cégkapu regisztrációval még nem rendelkezik, kérem minél előbb gondoskodjon annak rendezéséről.  Az Eüsztv. 14. § (8) bekezdés alapján, ha az önkormányzati adóhatóság észleli, hogy az Eüsztv. szerinti gazdálkodó szervezet cégkapuval nem rendelkezik, akkor ezt a tényt köteles a cégbírósgnak bejelenteni.

 

EFER_Tájékoztató

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, Adózóinkat, hogy az adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségek online lekérdezése és befizetése az EFER-en keresztül elérhető.

Az E-Önkormányzat portálra kattintva az ügyfél (saját nevében vagy más nevében) a kiválasztott önkormányzathoz tartozó adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét (pl. gépjárműadó, kommunális adó stb.) elektronikus úton is teljesítheti, az interneten keresztüli bankkártyás fizetés segítségével.

Az Elektronikus Fizetési Szolgáltatás igénybevételéhez KAÜ bejelentkezés (pl. ügyfélkapus azonosító) szükséges, és egy tranzakcióval akár több adószámlán fennálló tartozás is befizethető:

Az EFER rendszer használatának menete:

1. A https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap oldalra kattintva az Ügyintézés bejelentkezéssel gomb kiválasztása

2. Ügyfélkapus belépés

3. Önkormányzat kiválasztása

4. Adók, díjak, illetékek befizetése menüpont kiválasztása

5. Befizetések lekérdezése kiválasztása

6. Esedékes befizetések kiválasztása

7. Az esedékes befizetések sor végén lévő négyzetre kattintás után aktívvá válik a befizetni kívánt adó, amely "+" jelére kattintva a befizetni kívánt adó összegét beírja a rendszer

8. Fizetés összesítés gombra kattint

9. A Tovább a fizetéshez gombra kattintva megjelenik az OTP bankkártyás fizetési felülete, amelynek kitöltésével a rendszer visszanavigál az EFER oldalra, ahol a fizetés státusza nyomon követhető.

A sikeres bankkártyával történő fizetés az ERER rendszerében azonnal ellenőrizhető, de az ügyfél adószámláján csak annak könyvelése után lesz látható.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a sikeres fizetéseket követően a bankok által küldött visszaigazoló SMS tartalmára nincs ráhatásunk. Az SMS-ben esetlegesen előforduló Budapest városnév a Magyar Államkincstár székhelyére utal, nem a kedvezményezett önkormányzatra.

 Az ASP Elektronikus Fizetési Szolgáltatás használatát bemutató, használatát segítő képekkel illusztrált tájékoztató ITT érhető el.

Kerékteleki Község Önkormányzata, Ászári Közös Önkormányzati Hivatal Kerékteleki Kirendeltsége

 Kerekteleki cmer

 

Kerékteleki Község Önkormányzata

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal Kerékteleki Kirendeltsége

Adatvédelmi és adatbiztonsági tájékoztató

 

 1. A Tájékoztató célja, hatálya

1.1 Előzmények

 1. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó az Európai Unió 2016/679 számú általános adatvédelmi rendelete, a General Data Protect Regulation (a továbbiakban GDPR).

Kerékteleki Község Önkormányzata és Ászári Közös Önkormányzati Hivatal Kerékteleki Kirendeltsége a rendelet értelmében Adatkezelőnek minősül.

1.2 A szabályzat célja

Jelen Tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő, ügyfelei, közszolgálati tisztviselői számára átláthatóvá tegye az általa, honlapjain nyújtott szolgáltatások igénybe vétele során követett adatkezelési eljárásokat, a természetes személyek          személyes adataik kezelésével összefüggő védelméhez kapcsolódó elvek és szabályok a természetes személyek állampolgárságától és lakóhelyétől függetlenül érvényesüljenek.  

1.3 Adatkezelő adatai:

Név:                        Kerékteleki Község Önkormányzata, Ászári

                               Közös Önkormányzati Hivatal Kerékteleki

                               Kirendeltsége

Cím:                       2882 Kerékteleki, Fő utca 21.

Adószám:               15387350-1-11

Telefonszám:           06 34 358 788

E-mail cím:              Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

1.4 Adatvédelmi tisztviselő adatai

Név:                         dr. Kizlinger András

Telefonszám:           06 30 565 98 04

E-mail:                     Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Név:                         László Gábor

Telefonszám:           06 30 546 42 21

E-mail:                     Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

   

1.5 Adatfeldolgozók

Adatfeldolgozó igénybe vétele esetén az Adatkezelő adatfeldolgozói szerződésben rögzíti, hogy a szerződött adatfeldolgozó a személyes adatok védelme tekintetében a GDPR rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek tekinti és            alkalmazza. A személyes adatok kezelése során az alábbi adatfeldolgozók és adatkezelők kerülnek bevonásra:

Adatfeldolgozó, mint az Adatkezelő honlapjának üzemeltetője:

Név:                         IT-Rendszerház Kft.

Cím:                        9083 Écs, Kossuth Lajos utca 84

Adószám:                14112898-2-08

Telefonszám:           06 20 226 33 02

E-mail cím:              Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Adatkezelő:

Név:                        Magyar Államkincstár

Cím:                        1054 Budapest Hold út 4

Telefonszám:          06 1 327 36 00

Név:                        Nemzeti Adó és Vámhivatal

Cím:                        1054 Budapest, Széchenyi u 2

Telefonszám:          06 1 428 51 00

Név:                        Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

Cím:                        2800 Tatabánya, Teleki László u. 2

Telefonszám:          06 34 515 100

E-mail cím:              Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Név:                        Komáromi Járási Hivatal Földhivatali Osztály

Cím:                        2900 Komárom, Szabadság tér 1

Telefonszám:          06 34 975 913

E-mail cím:             Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Név:                        Esztergomi Járási Hivatal Földhivatali Osztály

Cím:                        2500 Esztergom, Rudnay Sándor tér 2

Telefonszám:          06 34 975 913

E-mail cím:             Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

1.6 Jogszabályi háttér

A Tájékoztatóval kapcsolatban a GDPR, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ("Infotv."), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk."), Magyarország helyi        önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. valamint a Hivatal közhatalmi tevékenységét szabályozó ágazati jogszabályok irányadók.

1.7 A Tájékoztató hatálya

Jelen adatkezelési Tájékoztató hatálya www.kerekteleki.hu honlaphoz (a továbbiakban, mint Honlap), valamint az Adatkezelő közhatalmi tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki.

1.8 A Tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot a Tájékoztató egyoldalú módosítására.  A mindenkori hatályos Tájékoztató a Honlapon érhető el. A Honlap felhasználója a Honlapra történő belépéssel elfogadja a hatályos Tájékoztató rendelkezéseit.    Az Adatkezelő a tájékoztatón túl rendelkezik Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzattal.

 1. Fogalmak

A Tájékoztatóban használt fogalmak jelentése:

2.1 Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

2.2. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

2.3 Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

2.4 Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedetútján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

2.5 Érintett vagy Felhasználó: az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő, azonosított vagy azonosítható természetes személy;

2.6 Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

2.7 Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ

 1. A honlapon kezelt személyes adatok köre

3.1 A Honlapon történő kapcsolati űrlap kitöltése miatt név és email cím.

3.2 A Honlap használata során az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó IP címét.

3.3 A Honlap használata során a rendszer cookie-kat (sütiket) helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie-k célja a böngészési élmény javítása, a személyre szóló szolgáltatás biztosítása, illetve az oldal látogatottsági adatainak mérése. A cookie-t a felhasználó törölni tudja végberendezéséről. A cookie-k fogadására felugró ablak figyelmeztet, mellyel le lehet tiltani a cookie-k települését.

3.4 Az Adatkezelő által lebonyolított rendezvényeken a rendezvény előadóinak és résztvevőinek adatai, különösen a név, cím, elérhetőségek, képmás és videofelvétel

3.5 Az Adatkezelő szerződéseivel kapcsolatban kezeli a szerződő fél képviselőjének és szerződéses kapcsolattartójának adatait.

3.6 Eseti megkeresések, email, levél, telefon megkeresés esetén az Érintett fél kapcsolattartási adatai, az információadáshoz, vagy a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és ideig.

3.7. Adatkezelő közszolgálati tisztviselőinek adatainak kezelése, a jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítéséhez.

 1. Az adatkezelések jogalapja és célja

4.1. Az Adatkezelő Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatában meghatározott módokon, az adatkezelés jogalapja az érintetti adatok kezelése tekintetében, elsősorban az alábbiakban határozható meg:

 • jogi kötelezettségek teljesítése (bér, adózás, munkavédelmi, stb. szabályok szerint);
 • szerződéses kötelezettség teljesítése;
 • az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése, az Adatkezelő tevékenységének biztosítása;
 • érintett hozzájárulása;
 • érintetti jogok védelme.

4.2. Az adatkezelések célja:

 • közhatalmi feladatok teljesítése;
 • állampolgári megkeresések kezelése;
 • jogi kötelezettségek teljesítése;
 • honlap használatának kezelése, felhasználói azonosítás;
 • honlap, hirdetések testre szabása, célzott információk megjelenítése;
 • statisztikák, elemzések;
 • felhasználó által generált tartalmak kezelése (közösségi média, fórum);
 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok gyakorlása

5.1 Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett jogosult adatainak kezelésével kapcsolatban az átlátható tájékoztatásra, információra adatainak kezelését illetően, továbbá érintetti jogainak gyakorlására vonatkozó lehetőségekről. Az érintett jogosult arra, hogy hozzáférjen a rá vonatkozóan gyűjtött adatokhoz, valamint arra, hogy egyszerűen és ésszerű időközönként, az adatkezelés jogszerűségének megállapítása és ellenőrzése érdekében gyakorolja e jogát.

5.2 Az érintettek hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől mint adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van e, továbbá jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • Az adatkezelés céljai;
 • Az érintetti személyes adatok kategóriái;
 • Azon címzettek, vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;
 • Adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ezen időtartam meghatározásának szempontjai.
 • Az érintett joga, a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez, vagy az adatkezelés korlátozásához, továbbá a személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz;
 • A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • Ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó információ;
 • Az esetleges automatizált döntéshozatal ténye, az alkalmazott logikára vonatkozó érthető információk, továbbá az az információ, hogy az adatkezelés az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatok másolatait az érintett rendelkezésére bocsátja.

5.3 Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

5.4 Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az egyéb feltételek fennállása esetén. A törlés joga nem vonatkozik a jogszabályi, vagy belső szabályzat által meghatározott kötelező adatkezelésekre. Az Adatkezelőnek egyes esetekben jogi kötelezettsége áll fenn bizonyos adatok kezelése tekintetében, ezért az adatok törlési kérelme nem teljesíthető különösen a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából kezelt személyes adatok esetében.

Egyéb esetekben a törléshez való jog a Rendelet vonatkozó fejezetei alapján gyakorolható.

5.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez.

Ha az érintet tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

5.6 Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő a szerződés teljesítésén alapuló, illetve hozzájáruláson alapuló adatkezelési tevékenységek tekintetében az automatizált módon kezelt személyes adatait számára, vagy az általa megjelölt más Adatkezelő részére átadja.  Az adathordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy ha az adatkezelő közhatalmi feladatait gyakorolja, vagy jogi kötelezettségének tesz eleget.  

5.7 Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez kapcsolódnak.

5.8 Automatizált döntéshozatal

Az Adatkezelő nem folytat automatizált döntéshozatalt ügyfelei esetében.

 1. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A Rendelet 5. cikke határozza meg az adatkezelésre vonatkozó elveket. Ezen szempontok érvényesülését az Adatkezelő minden egyes azonosított adatkezelése során biztosítja.

6.1 Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve 

A személyes adatok kezelését minden esetben jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végezzük. Az érintettek számára átláthatónak kell lennie, hogy a rájuk vonatkozó személyes adataikat hogyan gyűjtik, használják fel, azokba hogy tekintenek bele, vagy milyen egyéb módon kezelik, valamint azzal összefüggésben, hogy a személyes adatokat milyen mértékben kezelik, vagy fogják kezelni.  Az átláthatóság elvének szellemében, az Adatkezelő biztosítja, hogy a személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatás, illetve kommunikáció könnyen hozzáférhető és közérthető legyen, valamint hogy azt világosan és egyszerű nyelvezettel fogalmazzák meg.

6.2 Célhoz kötöttség elve

Az Adatkezelő biztosítja, hogy a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon ("célhoz kötöttség"). Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.

6.3 Adattakarékosság elve

Az adatkezelés céljai megfelelőek és relevánsak és a szükséges mértékre korlátozódnak.

6.4 Pontosság elve

A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; Az Adatkezelőnek minden ész szerű intézkedést meg kell tennie annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék, vagy helyesbítsék ("pontosság").

Az Adatkezelő biztosítja az érintett jogát arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

6.5 Korlátozott tárolhatóság elve

A személyes adatok tárolása olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé ("korlátozott tárolhatóság"). Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, az Adatkezelő törlési, vagy rendszeres felülvizsgálati határidőket állapít meg.

6.6 Integritás és bizalmas jelleg 

A személyes adatok kezelését az Adatkezelő úgy végzi, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan, vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelme ("integritás és bizalmas jelleg").

 1. Jogorvoslat

7.1 Információ, panasz

Amennyiben az érintett úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek, tájékoztatásért és jogainak gyakorlásáért az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat. Az Adatkezelő adatvédelmi ügyekben tájékoztatást nyújtó felelőse: dr. Kizlinger András           

7.2 Panasz ügyintézés a Hatóságnál

További jogorvoslat érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet panaszt benyújtani. A Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az adatkezelőt a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.

A Hatóság elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím:                  1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím:                           1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon:                     +36 (1) 391-1400

Fax:                            +36 (1) 391-1410

E-mail:                       Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

URL:                          http://naih.hu


Copyright © 2021 Kerékteleki Önkormányzat Rights Reserved.