Szakmai beszámolóEu.

Kedvezményezett: Kerékteleki Községi Önkormányzat (2882 Kerékteleki, Fő u. 21.)

LEADER helyi felhívás: VP6-19.2.1.-8-4-17 – Közösségi célú fejlesztések támogatása

Projekt címe: A kerékteleki Művelődési ház felújítása

Támogatói okirat iratazonosítója: 3014301903

 Projekt azonosítója: 1922653842

 A támogatás összege: 4 999 998,- Ft

 A támogatás mértéke: 95%

 Megvalósítás időszaka: 2020.04.01 - 2020.06.15.

 

A projekt szakmai megvalósítása:

Településünk a Kisbéri járás nyugati szélén, a Bársonyosi-dombvidék kistájon fekszik. Községünk területe 29,46 km2, népessége 673 fő, a népsűrűség 23 fő/km2. Jellemző az elöregedés és a természetes fogyás, amit a bevándorlás pozitív irányba befolyásol. Keréktelekit 1237-ben említik először az oklevelekben, Keregj alakban. A nevében szereplő „telek” valószínűleg az elpusztult, üres „telek”-ké vált helyre utal. 1453-ban Kerekes Pál tatai várkapitány kapja királyi adományként Hunyadi Mátyás királytól. Később a törökök martalékává vált. A 16-17. században a település lakatlanul állt, s a korabeli források csak 1739-ben említik újból. Újratelepülése a Rákóczi-szabadságharc utáni időkre tehető, mivel a 18.század végére már 640 lakosát jegyezték fel. Az 1945 előtti években határának nagyobbik részea Kisbéri ménesbirtokhoz tartozott. Keréktelekit 1950-ben csatolták Veszprém megyétől Komárom megyéhez. A település lakossága főként mezőgazdaságból él.

Nevezetességei:

- az 1746-ban barokk stílusban épült műemlék jellegű temetőkápolnáját, ma a település templomának használják

- Barokk oromfalú Rakovszky-kúria

- Hunkár-kastély

- Madarász-kúria

A rendszerváltás után önkormányzatunk nagy erőfeszítéseket tett az infrastrukturális elmaradottság felszámolása érdekében. Az alap infrastruktúrák nagy részének kiépítését követően, az elmúlt évtizedben a közösségi tereket is igyekeztünk megújítani AVOP, ill.ÚMVP támogatással (Művelődési ház, Natúrpark információs állomás). A faluban sok civil szerveződés (Keréktelekiért Közalapítvány, Kerékteleki Sportkör,Lovasegyesület, Dalkör, Horgászegyesület) tevékenykedik, számos rendezvényt szerveznek, melyhez folyamatosan igénylik a bel- és szabadtéri közösségi tereket, rendezvény helyszíneket. Önkormányzatunk is sokat tesz a helyi közösségi élet szervezése érdekében, számos települési rendezvényt tartunk, többek között a Falunapot, melyhez a 2011. évi LEADER Programban eredményesen pályáztunk (2012. évi Falunap Keréktelekin).

Jelen beruházás célja a falu fő utcáján található, meglévő Művelődési ház – mely a település irendezvények mellett a könyvtárnak is helyet biztosít – állagmegóvó felújítása, ezáltal:

- olyan fedett közösségi tér megőrzése, ahol a településen és környezetében élő polgárok, azok formális és informális csoportjai helyet és lehetőséget kapnak az aktív pihenésüket, fizikai és szellemi rekreációjukat, kreatív szabadidő eltöltésüket lehetővétevő közösségi tevékenységeik rendszeres vagy alkalmi gyakorlására,

- a közösségi élet javítása,

- a településkép fejlesztése,- a lakosság életminőségének javítása,

- a falu népességmegtartó képességének növelése.

Önkormányzatunk fő feladatának tekinti a helyi közösség megtartását és fejlesztését, ezért beruházásainkban is ezeket favorizáljuk.

A projektet megelőző állapot:

A művelődési ház épülete több mint tíz éve került utoljára felújításra, akkor új tetőfedésés homlokzati vékonyvakolat készült. A külső térelhatároló és teherhordó falak alatti bitumenes alátét szigetelés elöregedettezért kívül a lábazati vonal felett és belül a lábazat burkolat felett a falak vizesek, salétromosak. A falak utólagos vízszigetelése az állagmegóvás szempontjábólkiemelten fontos.

Jelen felújítás során:

• Az épületen belül a teherhordó falak oldalán a lábazat burkolat és vakolat leverésre került.

• A tervezett vízszigetelés vonalán a vakolat leverésre került.

• A jelölt vonalon utólagos injektált falszigetelés készült.

• A szigetelés alatt és felett vízzáró vakolat készült.

A beruházás a Gádor Építőipari Kft. végezte, a működtetésről önkormányzatunk gondoskodik.

Projektünket egy mérföldkő alatt valósítottunk meg.

A projekt eredményessége, hatékonysága:

A projekt tervezése és megvalósítása során a lehető legteljesebb mértékben érvényesült a költséghatékonyság elve, jelen építési projekt a magas műszaki tartalom megvalósítása melleta lehető legalacsonyabb költségszinten valósul meg, ezt többek között a Magyar Államkincstár által kiadott Építési Normagyűjteménnyel összeállított költségvetés is biztosítja.

Tájékoztatás, nyilvánosság biztosításával kapcsolatos kötelezettségek teljesítése:

A projektünkkel kapcsolatos tájékoztatást – a COVID-19 világjárvány miatti korlátozó intézkedések miatt – személyesen, rendezvényeinken nem tudtuk megtenni, helyette honlapunkon és facebook oldalunkon helyeztünk el információkat.

Kerékteleki, 2021. 02. 16.

György István

polgármester

 muvhaz3 muvhaz2 muvhaz1 1