E-Ügyintézés

Az elektronikus ügyintézésről és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 9. § 1. aa pontja alapján a gazdálkodó szervezetek, 9. § 1. ac pontja alapján az önkormányzatok számára 2018.01.01. naptól kötelező az elektronikus ügyintézés.

Kerékteleki Község Önkormányzata elektronikus ügyintézést biztosítási kötelezettségének a törvényi előírások alapján az ASP-vel fedett ügytípusok esetében az ASP rendszeren keresztül tesz eleget. Az ASP e-szolgáltatási felülete az ELÜGY, melyet az ügyfelek az E-önkormányzat Portál internetes oldalán érhetnek el.

 

Tovább az E-Önkormányzat Portálra

 

Az elektronikus ügyintézésről szóló általános tájékoztató itt érhető el, melyben röviden, képekkel illusztráltan megtalálható a portál minden funkciója.

Az elektronikus űrlap kitöltésével kezdeményezhető eljárások listája itt érhető el.

2019. évtől a gazdálkodó szervezeteknek adózási dokumentumaikat (egyenlegértesítők, határozatok) csak elektronikus úton kézbesítjük, valamint az önkormányzati adóhatósághoz elektronikusan kötelesek benyújtani - többek között - önadózásos adónemben a bejelentkezést, változás-bejelentést, adóbevallást, kivetéses adónemben az adatbejelentést, mindkét adózási nem esetén a jogorvoslati, adómérséklési, fizetési könnyítés iránti, túlfizetés rendezése iránti és adóigazolás kiállítására irányuló kérelmet.

Az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre kötelezettektől papír alapon nem áll módunkban ügyindító dokumentumot befogadni!

Az Önkormányzati Hivatali Portál magánszemélyek részére is elérhető!

Kérjük, hogy az elektronikusan érkező dokumentumaikat rendszeresen ellenőrizzék és időben gondoskodjanak a dokumentumok megfelelő átvételéről. (Ez azért is nagyon fontos, mert több érintett adózó esetében is előfordult, hogy az ügyfélkapun/cégkapun keresztül általunk küldött dokumentumokat nem vették át, így az kézbesítetlen maradt.)

Amennyiben a gazdálkodó szervezet az elektronikus ügyintézés igénybevételéhez szükséges ügyfélkapu/cégkapu regisztrációval még nem rendelkezik, kérem minél előbb gondoskodjon annak rendezéséről.  Az Eüsztv. 14. § (8) bekezdés alapján, ha az önkormányzati adóhatóság észleli, hogy az Eüsztv. szerinti gazdálkodó szervezet cégkapuval nem rendelkezik, akkor ezt a tényt köteles a cégbírósgnak bejelenteni.

Védőnői Rendelő korszerűsítése   

Pályázati azonosító: TOP-4.1.1-15-KO1-2016-0001 8

Kedvezményezett: Kerékteleki Községi Önkormányzata

Támogatás összege: 14.776.407 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt címe: Védőnői rendelő korszerűsítése Keréktelekin

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.12.31.

Rövid összefoglaló:

Kerékteleki Községi Önkormányzata 14 MFt, 100 %-os finanszírozású, Európai Uniós forrásból származó támogatást nyert el, a védőnői ellátásnak helyet biztosító rendelő épület felújítására.

Kerékteleki Községi Önkormányzata az egészségügyi alapellátások körében jelenleg helyettesítéssel biztosítja a védőnői ellátást a település lakossága számára. Ennek az egyik legfőbb oka a védőnői rendelő épület és a hozzátartozó szolgálati lakás teljesen leromlott állapota, a munkakörülmények elégtelensége. Ahhoz, hogy hosszú távon is biztosítva legyenek a magas minőségű egészségügyi alapellátások a településen szükség van a védőnői rendelő épület fejlesztésére és új eszközök beszerzésére.

A projekt megvalósításának indokát az jelenti, hogy a rendelő és a hozzá tartozó szolgálati lakás kb. 50 éve épült, és már több szempontból sem felel meg az elvárt követelményeknek.

Jelen projekt keretében a rendelő és a szolgálati lakás épületének felújítása és energetikai korszerűsítése, valamint új eszközök beszerzése valósul meg. A pályázati támogatás segítségével megvalósítani kívánt műszaki tartalom a következő:

  • teljes tetőcsere, bádogozás,
  • homlokzati- és födémszigetelés,
  • nyílászárócsere,
  • fűtéskorszerűsítés, kondenzációs gázkazán beépítése, ehhez kapcsolódóan kéménycsere,
  • burkolás, festés,
  • vízszerelés, szaniterek elhelyezése,
  • az épület projektarányos akadálymentesítése.

A fejlesztés során új eszközök beszerzésére is sor kerül. Ezekre a védőnői szolgálat esetében a kötelező szűrővizsgálatok miatt van szükség (pl. nőgyógyászati vizsgáló ágy), mivel ezek az eszközök szerepelnek a szakmai minimumkövetelményekben, de a védőnő még nem rendelkezik velük.

A projekt eredménye egy a XXI. századi követelményeknek és a lakossági igényeknek megfelelő korszerű rendelőépület lesz.

 

Épület a felújítás előtt:

vedono7   vedono8   vedono9

 Épület a felújítás után:

vedono4   vedono6   20180731 131140

 

 

Valasztas 2019 001


Onkormanyzati valasztasrol 2019 001

Onkormanyzati valasztasrol 2019 002

Eu.4.1.1

 

 

Pályázat

Pályázati tájékoztató 
Az alábbi oldalakon tájékozódhatnak Kerékteleki Uniós forrásokból megvalósuló fejlesztéseiről, azok feltételeiről, illetve a beruházásokkal kapcsolatos információkról.

 - TOP-3.2.1   - Energetikai korszerűsítés Keréktelekin. 

                       - Projekt azonosító: TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00022

                       


- TOP-4.1.1     - Védőnői rendelő korszerűsítés Keréktelekin.

                       - Projekt azonosító: TOP-4.1.1-15-KO1-2016-00018

                       


- KEOP -1.2.0    - Bársonyos, Kerékteleki és Bakonyszombathely közös szennyvíz

                             elvezetési projektje. 

                           - Projekt azonosító: KEOP -1.2.0 / 2F /09 -2010 - 0048

                           - A projekt elérhetősége.

                          - Támogatói Szerződés

 


      http://www.militaria.hu/hadtorteneti-intezet-es-muzeum/palyazatok/hadisir-palyazat/i-vilaghaborus-hadisirok-es-emlekmuvek

       A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum támogatásával:

      A helyreállított emlékművek. >>>