foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+36 (34) 358-788
keronkorm@t-online.hu
Elérhetőség:

Kerékteleki Község

Önkormányzata


OTT tajekoztato

hulladek szallitas

Tj a Takarkbank Zrt egyeslsrl s a banksznnaprl 001

tuzifa

Választás 2019 >>>


Parlagfu002

Tájékoztató kutakról

Engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyezése

Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak fennmaradásával kapcsolatos kérelmek benyújtásának határideje, 2020. december 31-re módosult.

Ezzel egyidejűleg megkezdődött a hatályos szabályozás módosítása, amelyre tekintettel a kérelmek benyújtásának részleteiről később, a változások ismeretében adunk tájékoztatást.

Lanczendorfer Melinda

                                                                                         aljegyző<<< Határozat >>>


Komárom-Esztergom megyében 2019. február hónapban tartandó egyenlő bánásmód ügyfélfogadások

KEM plakat 001


"HÉTKÖZNAPOK EURÓPÁJA"

      című vetélkedő felhívása >>>


adventi keszulodes


Falunap 2018

Falunap 2018 001


lovasnap


Perkapu nyomtatványok keresetlevél elektronikus benyújtásához

JOGI KÉPVISELŐVEL ELJÁRÓ FELEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK KÖTELEZŐ ELEKTRONIKUS KAPCSOLATTARTÁSA A BÍRÓSÁGOKKAL

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) rendelkezései értelmében a jogi képviselővel eljáró fél, a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet, valamint a közigazgatási szerv 2016. július 1-től köteles elektronikus úton kapcsolatot tartani a polgári perben a bírósággal.

E jogalanyok a hatályos szabályozás szerint a keresetlevelet elektronikus úton, általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével kötelesek benyújtani.

A közigazgatási perekben, illetve a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti perekben a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet számára szintén kötelező az elektronikus kapcsolattartás 2016. július 1-től. Ezekben a perekben a keresetlevelet elektronikus úton az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél, illetve a birtokvédelmi határozatot hozó jegyzőhöz kell benyújtani.

A keréktelekit érintő közigazgatási ügyekre vonatkozó nyomtatványsablonok a következők:

- Űrlap, közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához:

<<KERONKORM K01 űrlap.>>

- Űrlap, keresetlevél benyújtásához birtokvédelmi perben:

<<KERONKORM P26 űrlap.>>


Tisztelt Kerékteleki Lakosok!

Kerékteleki Község Önkormányzat képviselő-testülete 2016. évben természetbeni szociális juttatásként szociális tüzifát biztosít az arra rászolulóknak, összesen 39 erdei köbméter füzifa készlet erejéíg.

A támogatás feltétele:

- a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg a 71.250,- Ft-ot.

Előnyben részesül az a kérelmező, aki
- aktív korúak ellátásában
- idős korúak járadékában, vagy
- települési támogatásként, helyi lakásfenntartási támogatásban 
részesül.

A kérelem benyújtásának határideje: 2016. november 30.

Kérelem nyomtatvány beszerezhető személyesen a Polgármesteri Hivatalban.

 

Kerékteleki, 2016. november 07.

György István 

polgármester

 

 


Szüreti felvonulás

szuret

 


 


 

Helyi adó rendelet 

Kerékteleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (XI.26.)önkormányzati

rendelete a helyi adókról. >>>


Helyi iparűzési adó nyomtatványok:

  Helyi iparűzési adó bevallás főlap.doc

 

  Helyi iparűzési adóbevallás betetlapok ABCDEFGH.doc


 

Helyi Építési Szabályzat:

  Helyi építési szabályzat Kerékteleki.doc

  

Szüreti felvonulás

lovasfelvonulas

Kerékteleki-Mezőörs Lovas Egyesület


Értesítés

Kerékteleki Község Önkormányzata értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy 2015.október 01-én a község területén, a Bakonyszolg. Kft. lomtalanítást végez.

A lomtalanítás során azok a terjedelmes hulladékok rakhatók ki, amelyek méretük miatt a hulladéktárolóba nem férnek be.

Ide tartoznak leginkább a berendezési tárgyak, bútorok, matracok, ágyvázak, szőnyegek...

A lombtalanítás során nem helyezhetőek ki, és nem kerülnek elszállításra az alábbi hulladékok:

- építkezésekről származó kövek, gerendák, törmelékek, üvegezett nyílászárók

- fák, fák részei, amelyek a gyűjtőjárműveket megsértenék

széntüzelésű kályhák és tűzhelyek, kivéve, ha már a samottkövet eltávolítottá

- ipari hulladék

- minden folyékony hulladék

 

Kérjük, szíveskedjenek a hulladékot a lomtalanítás napján legkésőbb 7:00 óráíg kirakni !

Polgármesteri Hivatal


Tisztelt Szülők!

A Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ nyári napközis tábort szervez 6 - 14 éves gyerekek részére 

2015.július 06 - július 10. között.
Jelentkezés és bővebb információ Polgármesteri Hivatalban.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

Szervezők


 

Kerékteleki és Bársonyos Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy a szennyvízberuházás ideje alatt információs központot, ügyfélszolgálatot üzemeltet. A lakosság részére rendelkezésre álló ügyfélszolgálati központ helye: Bársonyos, Petőfi u. 13. 1sz. iroda.

Az ügyfélszolgálat telefonszáma: 06 (34) 558-004.

Kérdésük, panaszuk, javaslatuk van, forduljanak bizalommal az ügyfélszolgálati irodához.

 


 

Csatornaépítési munkák végzése Keréktelekin:

 cs kep1     cs kep2

  


 Választás(2014)

hatarozat1

hatarozat2

 


 

 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a szennyvízberuházás kivitelezése elindult!

cs kep1

A kivitelezés első szakasza Keréktelekin a Győri és a Fő utcákat érinti.

 

 

 

 

 

 

 

 


FELHÍVÁS BURSA HUNGARICA PÁLYÁZAT

 

Önkormányzatunk is csatlakozott az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz ,felsőoktatási hallgatók számára a 2014/2015.tanév második és a 20115/2016. tanév első felére vonatkozóan.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be.

A pályázatok rögzítésének és az önkormányzatokhoz benyújtásának határideje 2014 .november 7.

A pályázatot papírlapon (nyomtatott formában), a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

A pályázat kötelező mellékletei:

a,  A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2014/2015.tanév első félévéről.

b,  Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

Pályázat

Hasznos linkek


Copyright © 2020 Kerékteleki Önkormányzat Rights Reserved.